על הכשרות

על הכשרות

kosher-logo

ביקב 

הכשרות ביקב היא "כשר למהדרין" מאת הרבנות הראשית צפת בהשגחת הרב שמואל אליהו שליט"א, ובפיקוח הרב מרדכי ביסטריצקי שליט"א השגחה צמודה ביקב הרב חיים מילבסקי . הופרשו תרומות ומעשרות וללא חשש ערלה ושביעית היקב לא מייצר יין משנת שמיטה , ולא משתמש ביבול אוצר בית דין והיתר מכירה.

חלק מהליך הייצור של מיץ הענבים לשם תסיסה והפיכתו ליין נעשה בעזרת ילדים מתלמודי התורה הפזורים בעיר צפת .החל משנת תשפ"א הוענק לייקב השגחת בד"צ צפת .

לבירורים בנושא כשרות ניתן לפנות בטלפון מס' 050-4151851

בכרמים

הכרמים מהם נבצרים הענבים לשימוש היקב בהשגחת הרבנות מועצה אזורית מרום הגליל .

הכרם שנטענו ב- י' באב שנת תשס"ז נטע היקב כרם חדשה , מועדי הנטיעה הם בפיקוח הרב יוסף אלמשעלי שליט"א.

שנות שמיטה

בשנת תשס"ח , שנת השמיטה הראשונה לכרם , לא בצענו שום עיבוד ודישון למעט מה שהכרחי לשימור הכרם והמותר על פי דין. בכל שנות השמיטה מאז אנו מקפידים וממשיכים את המסורת כפי שהונהגה בשנת השמיטה הראשונה לכרם.